0     سبد خرید
FA | EN
آزمايش هاي کنترل کیفیت

آزمون کشش

آزمون شاخص جریان مذاب 

آزمون تعیین درصد دوده 

آزمون بررسی پراکنش دوده 

آزمون پایداری حرارتی 

کنترل ظاهری لوله  

کنترل ابعادی 

آزمون  بازگشت حرارتی 

آزمون هیدرواستاتیک و ترکیدگی 

رشد سریع ترک 

رشد آهسته ترک 


تماس با ما (021) 88037820