0     سبد خرید
FA | EN
آزمون بررسی پراکنش دوده

همان طور که در آزمون اندازه گیری مقدار دوده عنوان شده چگونگی پراکنش دوده در پلیمر جهت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بسیار حاءز اهمیت است. ذرات دوده اگر در اثر فرایند اختلاط خرد نشوند ( Dispersion ) می توانند به عنوان مرکز تمرکز تنش عمل کرده و باعث شکست شوند. همچنین توزیع  ( Distribution ) ذرات دوده در سرتاسر زمینه پلیمری جهت محافظت کامل از محصول در برابر اشعه UV ضروریست، روش آزمون براساس استاندارد ISO 18553  می باشد. نتیجه قابل قبول براساس این استاندارد گرید کوچکتر یا مساوی 3 می باشد.

استاندارد آزمون :  ISO 18553 . INSO 20059    


تماس با ما (021) 88037820