0     سبد خرید
FA | EN
آزمون هیدرواستاتیک و ترکیدگی

بطور کلی وقتی پلیمرها تحت تنش مکانیکی قرار می گیرند بسته به ساختار ملکولی و شرایط کاربرد دو نوع رفتا از خود نشان می دهند ( رفتار چقرمه و رفتار شکننده ) . با توجه به آنکه نوع رفتار لوله های پلی اتیلن بطور قابل ملاحضه ای تحت تاثیر :

الف ) نوع و گونه پلی اتیلن مورد استفاده .

ب ) عوامل موثر فرایندی شامل طرح هندسی اجزای فرایند مانند ماردون، دای، ...

ج ) شرایط فرایند تولید مانند سرعت تولید، دمای مذاب، نحوه و سرعت خنک کاری، سرعت کشش قرار می گیرد، بنابراین نتایج این آزمون می تواند به عنوان یک معیار مهم و ارزشمند از جهت کنترل کیفی مواد اولیه، مناسب بودن طراحی و شرایط فرایندی مورد استفاده قرار داد.

آزمون فشار ترکیدگی یک نوع آزمون کنترل کیفی و بازرسی است که به منظور تعیین نوع رفتار لوله های پلی اتیلن انجام می شود ( استاندارد ISO 1167  ) . با انجام این آزمون نوع رفتار نمونه هنگامیکه در کوتا مدت تحت فشار هیدرواستاتیک بالا، قرار می گیرد مشخص می شود و در صورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار از نوع چقرمه ( ترجیحاً نوک قناری ) باشد. برخی از مزیتهای این رفتار به شرح ذیل می باشد:

-         چقرمه بودن رفتار نشان از بالا بودن استحکام محصول می باشد.

-         در صورت افزایش ناگهانی فشار در خط لوله، تمام لوله دچار شکست نشده و منطقه محدودی آسیب می بیند.

-         مناطق آسیب دیده به راحتی به وسیله بازرسی چشمی قابل تشخیص می باشد.

آزمون فشار هیدرواستاتیکی جهت بررسی کیفیت لوله و استاندارد بودن محصول و مواد اولیه مورد استفاده در تهیه لوله ها به کار می رود. با افسایش دما در این آزمون می توان دو هدف را دنبال کرد : یکی مقاومت لوله در دراز مدت را می توان ارزیابی نمود ( مطابق اصل انطباق دما – زمان جهت بررسی خواص ماده در بلند مدت، می توان دما را افزایش داده و در کوتا مدت خواص را انداره گرفت، عکس این مطلب نیز صادق است ) و دیگری ارزیابی مقاومت لوله در برابر فشار داخلی در دماهای بالا.

استاندارد آزمون  ISO 1167 – 1.2 . ISIRI 12181 – 1.2   


تماس با ما (021) 88037820