0     سبد خرید
FA | EN
آزمون کشش

هر محصول بسته به نوع کاربردش تنش هایی بر آن وارد می شود این تنش ها می توانند از جنس فشاری، کششی، خمشی، پیچشی و ... باشند. برای تعیین خواص مکانیکی ماده و همچنین مقایسه مواد مختلف تحت تنش، مهمترین تست، تست کشش است. در این آزمون نمونه دمبلی شکل با ابعاد استاندارد از دو طرف با سرعت ثابت کشیده می شود تا نمونه پاره شده یا بشکند و با ثبت به لحظه نیرو بر حسب تغییر طول نمونه، خصوصیات مکانیکی مهم ماده تعیین می شود.

استاندارد آزمون: ISO 6259- 1,3/INSO 17140-1,3    

 

 


تماس با ما (021) 88037820