0     سبد خرید
FA | EN
رشد آهسته ترک

ویژگی رشد آهسته ترک، مقاومت دراز مدت و محیطی لوله را نشان می دهد. آغاز رشد ترک وابسته به فشار درونی، تنش باقیمانده از زمان فرآورش در لوله و ... می باشد. آزمون شکاف که تحت ISO DIS 13479  انجام می شود ویژگی های خزشی و درازمدت ماده را بررسی می کند. اگر ترک رشد کند و شکاف در لوله ایجاد شود، اصطلاحاً می گویند لوله زانو زده است.

استاندارد آزمون :   ISO  13479 


تماس با ما (021) 88037820