0     سبد خرید
FA | EN
کنترل ابعادی

یکی از مهمترین فاکتورهای طراحی لوله ها، مشخصات ابعادی است. مشخصات ابعادی براساس میزان تنش های وارده برلوله، شرایط نصب، ضرایب اطمینان و غیره محاسبه می شود. اولین مشخصه ابعادی ضخامت لوله می باشد. در طراحی ها، ضخامت لوله در تعیین میزان سفتی لوله و حداکثر میزان تنشی که لوله می تواند تحمل کند لحاظ می شود. همچنین ضخامت لوله بر میزان دبی خروجی تاثیرگذار است. پایین بودن مشخصه مذکور باعث کاهش استحکام مورد نیاز گشته و بالا بودن آن منجر به کاهش قطر داخلی لوله و در نتیجه کاهش دبی موثر خروجی می گردد. از دیگر پارامترهای مهم در طراحی لوله ها اندازه قطر داخلی / خارجی می باشد. بالا بودن این پارامتر می تواند نصب لوله و اتصالات را با مشکل مواجه سازد از طرفی پایین بودن آن علاوه بر مشکل اخیر، موجب کاهش دبی موثرخروجی لوله می گردد. همچنین تغییرات ابعادی قطر لوله ها، باعث می شود آب بندی اتصالات به خوبی انجام نشود. پارامتر دو پهنی لوله نیز بر نحوه نصب لوله و اتصالات و آب بندی آنها تاثیر دارد. همچنین دو پهنی لوله بر پروفیل سرعت سیال و سرعت آن درون لوله تاثیر گذار است که در لوله های ثقلی این تغییر سرعت بروز مشکلاتی حاد در انتقال سیال می شود.

استاندارد آزمون : ISO 4427 . INSO 14427 – 2       


تماس با ما (021) 88037820