0     سبد خرید
FA | EN
کنترل ظاهری لوله

بررسی وضعیت ظاهری لوله های پلی اتیلن در عین حال که ساده ترین آزمون کنترل کیفیت می باشد اما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بسیاری از عیوب ظاهری بر عملکرد لوله در درازمدت تاثیر گذاشته و عمر مفید لوله را کاهش می دهد. در بررسی وضعیت ظاهری لوله ها تشریح کامل عیب و اثرات ناشی از آن به شناسایی و تعیین وضعیت نمونه های انتخاب شده، کمک شایانی می نماید.


تماس با ما (021) 88037820