0     سبد خرید
FA | EN
آزمون بازگشت حرارتی

از آنجایی که ثابت ماندن ابعاد محصولات پلیمری در طول زمان سرویس دهی مورد نظر می باشد، یافتن اطلاعاتی در مورد علل و مقدار تغییر شکل یک پلیمر در اثر حرارت حائز اهمیت است .قطعات پلیمری در طی فرایندهای اکستروژن، کلند رینگ و یا قالب گیری تزریقی کشیده شده و زنجیرهای پلیمر در جهت جریان آرایش یافته ( Orientation ) و منظم می گردند. در اثر سریع سرد کردن، قطعه آرایش یافته و تنش های داخلی در آن باقی می ماند. حال اگر این قطعه مجدداً در مرض حرارت قرار گیرد، زنجیره های کشیده شده دوباره آزادی یافته و به صورت کلاف (Coil  ) در می آیند و در نتیجه قطعه مورد نظر در جهت جریان ( جهت آرایش یافتگی ) انقباض پیدا می کند. مطابق استاندارد EN ISO 2505 برای تعیین تغییرات ابعاد در اثر تنش های داخلی، قطعه را در آون با جریان هوای گرم ( درجه حرارت مشخص ) برای مدت زمان خاصی ( بسته به نوع ماده و سرویس دهی ) قرار می دهند و سپس آن را خارج کرده و تا درجه حرارت محیط سرد می کنند و در نتیجه تنش های داخلی حذف شده و تغییر ابعاد مشاهده می گردد. تغییر ابعاد زیاد، بیانگر بالا بودن میزان تنش های داخلی است. نتیجه قابل قبول کمتر یا مساوی 3 درصد می باشد.

استاندارد آزمون :  EN ISO 2505 . INSO 17614


تماس با ما (021) 88037820