0     سبد خرید
FA | EN
پرسشنامه نظرسنجي مشتري

مشتري گرامي

 مديريت شركت گاز لوله در راستاي تعهد خود به مشتري مداری و درك نيازها، خواسته ها و انتظارات كارفرمايان درنظردارد كه ضمن برقراري ارتباطي موثر و منطقي از انتقادات وپيشنهادات كليه طرفهاي ذيربط جهت بهبود فعاليتها و فرآيندهاي كاري استفاده نمايد و از طريق بهبود مداوم فرآيندها، ميزان رضايت مشتريان را افزايش دهد. طبيعي است كه اين هدف جز با همكاري و انتقادات شما مشتريان گرامي امكان پذير نيست از اين رو لطفاً به عنوان اولين گام، با کلیک بر روی لینک زیر پرسشنامه پيوست را تنظيم نموده و در پایان کلید تایید را بزنید.

پرسشنامه نظر سنجی مشتری

با سپاس


تماس با ما (021) 88037820